LIÊN HỆ

ANH/CHỊ CÓ NHU CẦU TÌM HIỂU THÊM

Bấm để đóng

ANH/CHỊ CÓ NHU CẦU TÌM HIỂU THÊM

Xin điền thông tin dưới đây để có thể nhận được tư vấn về các cơ hội đầu tư mới nhất từ RSR

Văn phòng RSR Hoa Kỳ

Josephine Wang

Điện thoại: +1 (215) 772-1100

Email: josephine@rsreb5.com

RSR

Xiao Liu

Điện thoại: 18510238115

Email: xiao@rsreb5.com

Đây là một đề nghị bán chứng khoán hoặc chào mời chào mua chứng khoán. Một đề nghị tham gia vào bất kỳ dự án được tài trợ nào được thể cụ thể hiện theo một bản ghi nhớ chào bán bằng văn bản. Bất kỳ việc bán nào trong một dự án được tài trợ sẽ được chứng minh bằng một thỏa thuận đăng ký được thực thi bởi một quốc gia nước ngoài và sẽ được cung cấp và bán. Trong phạm vi áp dụng, cả trong và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, dựa trên sự miễn trừ đăng ký theo luật chứng khoán, luật pháp nhà nước và việc thi hành luật pháp sẽ được thực hiện theo khu vực diễn ra lời đề nghị chào bán.