VỀ RSR

LỊCH SỬ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN

RSR được thành lập bởi CEO Samuel M. Switzenbaum vào năm 2011 và là chi nhánh của Switzenbaum & Associates, một công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý bất động sản, đặc biệt là các dự án căn hộ đa gia đình. Switzenbaum & Associates được thành lập năm 1995 bởi ông Switzenbaum và đến hiện tại, Switzenbaum & Associates đã xây dựng một danh mục đầu tư rộng lớn có giá trị hơn 250 triệu USD đầu tư thể chế lớp tài sản.

Trước đó, Samuel Switzenbaum hoàn thành một nhiệm kỳ thành công, với vai trò phó chủ tịch và là một trong các chủ sở hữu chính, tại các công ty bị sáp nhập của Strouse Greenberg & tổ chức công ty/Rubin, hiện tại được biết đến như Công ty đầu tư bất động sản tại. Trước khi sáp nhập, ông Switzenbaum đã lãnh đạo và đưa công ty trở thành một trong những công ty tư bất động sản tư nhân lớn nhất trong cả nước, quản lý một danh mục đầu tư lớp tất cả tài sản vượt quá $1 tỷ USD là chủ tịch và CEO của Strouse Greenberg.