GIỚI THIỆU VỀ RSR

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

RSR (Viết tắt của 3 yếu tố: Sự tin cậy, An toàn, Đạt kết quả) được thành lập dưới sự chấp thuận của Cơ quan Nhập Tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) kết hợp với 2 Trung tâm vùng (Regional Center), New Jersey EB-5 Regional Center (“NJ EB-5 RC”) ở New Jersey và Liberty EB-5 Regional Center (“Liberty EB- 5 RC”) ở Pennsylvania. Thông qua mạng lưới rộng lớn với các Trung tâm vùng được công nhận bởi Cục Công dân và Di trú Hoa Kỳ trên toàn quốc, RSR đã đầu tư thành công 7 dự án đầu tư EB-5 tại 5 bang, bao gồm New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio và Bắc Carolina

Thông qua mạng lưới rộng lớn với các trung tâm vùng được công nhận bởi Cục Công dân và Di trú Hoa Kỳ trên toàn quốc, RSR đã đầu tư thành công 7 dự án đầu tư EB-5 tại 5 bang, bao gồm New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio và Bắc Carolina.

PENNSYLVANIA

Khách sạn Fraser Centre Hyatt

State College | 15,5 tỷ USD

Burger King

Lehigh Valley | 1,5 tỷ USD

Burger King

Temple University | 1,5 tỷ USD

BANG NEW JERSY

Holiday Inn

Bordentown | 3,5 tỷ USD

NEW YORK

Western Hotel

Bronx | 2 Tỷ USD

NORTH CAROLINA

Sycamore ở Tyvola

Charlotte | 10,5 tỷ USD

OHIO

Valley of Eagles Golf

Cleveland | 4 tỷ USD

TRUNG TÂM VÙNG NEW JERSEY

New Jersey EB-5 Regional Center (“NJ EB-5 RC”) được Samuel Switzenbaum thành lập vào năm 2011, được cấp phép bởi Cơ quan Nhập Tịch và Di trú Hoa Kỳ nhằm quản lý hai khu vực: New Jersey and Pennsylvania vào năm 2012. Kể từ thời điểm đó, NJ EB-5 RC đã cung cấp hơn 38 triệu USD cho dự án đầu tư diện EB-5 và được đăng ký bởi hơn 76 nhà đầu tư định cư. NJ EB-5 RC hoạt động ở 8 quận lớn bao gồm Bucks, PA; Burlington, NJ; Hunterdon, NJ; Mercer, NJ; Middlesex, NJ; Monmouth, NJ; Ocean, NJ; và Somerset, NJ.

TRUNG TÂM VÙNG LIBERTY

Liberty EB-5 Regional Center được thành lập vào năm 2014 và được công nhận trở thành Trung tâm vùng của Bang Pennsylvania vào năm 2015. Khu vực quản lý của Pennsylvania bao gồm 5 quận: Quận Blair, Quận Clearfield, Quận Huntingdon, Quận Trung tâm và Quận Clinton.