EB-5

TIẾN TRÌNH NỘP ĐƠN EB-5

1.

Mẫu đơn I-526, mẫu đơn xin nhập cư vào nước Mỹ theo diện nhà đầu tư nước ngoài

2.

Khi đơn I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư tiếp tục hoàn thành Mẫu đơn I-485, là mẫu đơn đăng ký thường trú nhân hoặc thay đổi tình trạng với USCIS để thành một thường trú nhân có điều kiện tại Hoa Kỳ.

3.

Khi đơn I-485 được chấp thuận hoặc khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ với Visa diện nhập cư EB-5, nhà đầu tư EB-5 và các thành viên trong gia đình sẽ được cấp thẻ thường trú nhân có điều kiện trong thời gian 2 năm.

TẤT CẢ MỨC CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC TÍNH THẾ NÀO?

MỨC CHI PHÍ NỘP ĐƠN XIN VISA ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB-5

Trong quá trình đăng ký xin VISA định cư diện EB-5, các nhà đầu tư sẽ phải chịu một số chi phí nhất định ngoài khoản đầu tư EB-5.

Đây được coi là những khoản chi phí được ước tính chứ không thể hiện con số chính xác.