GIỚI THIỆU VỀ RSR

ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH.

Samuel M. Switzenbaum

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO)

Steven J. Kessler

Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc tài chính

Josephine Wang

Phó chủ tịch

Christopher McGrath

Phó chủ tịch

Xiao Liu

Phó Chủ tịch

Siobhan Del Duca

Giám đốc Điều hành